gennaro logo new

2016. július 01.

Ebben a tanévben három végzős - egy háztartástan és két szövött-tárgy készítő - osztály fejezte be a szakképesítését.
A házi vizsga során elméleti tudásukról és gyakorlati munkájuk eredményeiről adtak számot. Mindhárom vizsganap az elméleti kérdések megválaszolásával kezdődött.

A szövősök a tervezés, az anyag- és eszközismeret és a népművészet témaköreiből kapták kérdéseiket. Az elméleti vizsgára olyan tételsor összeállítására került sor, amely az eddigi szakmai képzésük teljes területét felölelte. Ez után került sor legszebb munkáik és a vizsgára készült szőtteseik bemutatására. Ennek során beszéltek a készítés módjáról, az eszközök használatáról, a színekről és a változatos mintázásról is.
A háztartástan szakos tanulók a kert, a konyha, a mosás,varrás, vasalás és a takarítás témakörökből kaptak elméleti kérdéseket. Ezt követően került sor a gyakorlati vizsgarészre. Bemutatták hímzéseiket, majd nyitott szendvicset készítettek. A vizsga része volt a szendvicskészítés utáni elpakolás, rendrakás, mosogatás.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy differenciáltan, mindenki a képességei szerint kapjon feladatokat, kérdéseket. Azon tanulók, akiknek verbális képességei indokolttá tették képek segítségével vagy a szakmai fogások megmutatásával bizonyították, hogy a készségfejlesztő szakiskolai képzésük elérte célját és hasznos tudás birtokosai lettek. A vizsgák végén mind a három osztály felszabadultan örült.
Az eredményes vizsga zárásaként diákjaink tanúsítványt kaptak három féle minősítéssel: „Kiválóan megfelelt", „Jól megfelelt" és „Megfelelt" értékeléssel.
A tanúsítványok átvételével egy időben minden tanuló egy, számára kedves munkáját hazavihette. A jól és eredményesen végzett munka tudatával vághat neki minden végzős tanulónk a nyári szünetnek.
Szívből gratulálunk mindegyiküknek!

A végzős tanulók pedagógusainak nevében: Tar Beáta szaktanár, Lődi Krisztina, Kottler Miklósné gyógypedagógus

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech