gennaro logo new

Általános iskolánkban ASD (Autism Spectrum Disorder) gyermekek nevelését, oktatását látjuk el. Az osztályok mind életkor, mind a gyermekek aktuális képességszintje tekintetében vegyesek (2-3 osztályfok van összevonva egy csoporton belül), egy osztályban két gyógypedagógus (váltásban), egy gyógypedagógiai asszisztens és egy habilitáló szakember dolgozik. Nagy hangsúlyt fektetünk az autizmus-specifikus módszerek alkalmazására, adaptált és megfelelően strukturált környezet kialakítására és a differenciált, személyre szabott oktatásra.

 

Altalanos a 02

 

A gyermekek szociális- és kommunikációs képességeit, kognitív és finommotoros képességeit, szimbólumszintjét, önellátási szintjét és tantárgyi tudását félévente mérjük fel. Minden tanuló – fél évre tervezett- egyéni tanmenetek alapján halad. A tantárgyi célokon kívül a tanterv és tanmenetek szerves részét képezi a szociális és érzelmekkel kapcsolatos információk feldolgozása és megértése; a hatékony kommunikáció tanítása, a kommunikatív funkciók megértése és alkalmazása; a szabadidő hasznos eltöltésének tanítása; a rugalmasabb gondolkodás és viselkedés kialakítása, illetve a viselkedésproblémák kezelése.

Az osztályokban nem frontális oktatás zajlik: az új ismeretek átadása egyéni, vagy képességszint alapján illesztett 2-3 fős csoportokban történik (ez osztályonként eltérő). A termekben minden tevékenységnek (pl. kódos munka, kézimunka, egyéni tanulás, szabad játék, közös játék, étkezés, babzsák foglalkozás) meghatározott, hívóképpel jelölt helye van. A közös tereken kívül a gyerekek számára 'boxokat' alakítottunk ki, ahol kódos munka során megtanulnak önállóan dolgozni. Kódos, önálló munkánál a feladatok számát és sorrendjét képpárok mutatják. A képpárok egyike a feladatokat tartalmazó dobozokon van, a másik a gyermek asztalán, tépőzárra rögzítve. A folyamat során a gyermek megkeresi és illeszti a kódok párját a dobozon, majd elvégzi a feladatot. A „nem kész" feladatot általában a gyermek asztalának bal oldalára készítjük és megtanítjuk, hogy tegye át jobbra, a „kész" polcra, amivel végzett. A dobozokba bekészített feladatok (pl. tépőzáras feladatlapok) minden esetben strukturáltak, a gyermek számára átláthatóak, céljuk egyértelmű, emellett személyre szabottak. Kódos munka által lehetőség nyílik a feladattudat, feladattartás kialakítására, a szabadidő hasznos eltöltésének tanítására, illetve számos készség, képesség gyakorlására.

 

Általános b 04

 

Az osztályok meghatározott és többé-kevésbé állandó napirend szerint, a strukturált tanítás elvei alapján működnek, forgó rendszerben (pl. két gyermek kódos munkázik, kettő babzsákozik, kettő számolás-mérést tanul). Nagy hangsúlyt fektetünk a vizuálisan közvetített információkra, legyen szó akár a szabályok megértéséről, a minél nagyobb fokú önállóság kialakításáról, vagy konkrét tananyag átadásáról. A tanulóknak saját napirendje van, a napirendek szimbólumszintjét (tárgyas, fotós, képes, írott) és az előre jelzett események számát egyénre szabjuk. A napirend 'láthatóvá' teszi az időt, bejósolható lesz általa, hogy milyen tevékenység következik és az mennyi ideig fog tartani. Hasonló módon, képpel, fotóval jelezzük a várható jutalmakat: sokuk számára a szociális megerősítés nem (vagy nem kellően) jutalmazó értékű. A megerősítők szintén gyermekre szabottak és széles skálán mozognak. Sokuknál azonnali tárgyi (pl. nasi, matrica, színes és forgó tárgy) jutalmakat adunk, van olyan gyermek, aki 'számítógépes perceket' gyűjt, vagy meghatározott ideig mesét nézhet a feladat, foglalkozás után.

A kommunikáció és szociális megértés tanítása az egész nap folyamán, célzottan pedig 2-4 fős csoportokban, babzsák foglalkozások keretében zajlik. Az autizmussal élő gyermekek számára a csoportos helyzetek nehezen szabályozhatók, túl sok fizikai és szociális ingert tartalmaznak. A babzsákos foglalkozás egy játékos szociális-kommunikációs fejlesztő program, melynek szabályai ezeket a csoportos helyzeteket átláthatóvá, kiszámíthatóvá teszik autizmussal élő tanulók számára is. A programot elsősorban a szociális adaptív viselkedés, illetve a kommunikáció fejlesztésére alakították ki, de más készségek fejlesztésére, gyakorlására is alkalmas. A foglalkozások feladatit a csoportvezetők havonta előre tervezik. A feladatok által fejlesztjük – többek között- az érzelmek felismerését, önmagáról és másokról való tudást, másokra való odafigyelést és a megfelelő szociális kapcsolatteremtést. Hasonló készségek fejlesztését célozza a – jelenleg a gyerekek felénél használt- ASD KVÍZ rendszer. Az ASD KVÍZ olyan számítógépen végezhető multimédiás gyakorlatokból áll, amelyek célja az önálló életvezetéshez nélkülözhetetlen kognitív, kommunikációs, szociális és viselkedési problémák enyhítése azáltal, hogy a fenti problémák hátterében álló sérült készségeket célzottan fejleszti és stabilizálja.

 

Altalanos a 04

 

ASD gyermekek esetében a nyelv nem kommunikációba ágyazott: a nyelv birtoklása nem jelenti, hogy alkalmazni fogja azt a mindennapi kommunikációban. Ezért az autizmussal élő gyermekek fejlesztésének egyik fő célja minden esetben a kommunikációs eszköz szociális interakciókban való spontán és rugalmas használatának kialakítása. Az első és legfontosabb feladat, hogy megtanítsuk a gyerekeket a kommunikáció hasznára, kölcsönös jellegére (el tud vele kérni dolgokat, válaszolhat egy kérdésre, ki tudja fejezni a szükségleteit, információt kérhet vagy meg tud osztani gondolatokat). Beszélő és nem beszélő tanulóinknak is saját szimbólumszintjükön eszközt adunk a kezébe, hogy kommunikálhassanak a környezetükkel. A gyerekek tárgyakkal, fotóval, piktogramokkal (PECS: Picture Exchange Communication System) kommunikálnak a nap folyamán. Beszélő gyerekek esetében – többek között- a használt kommunikációs funkciók körének bővítésére, a beszélt nyelv gazdagítására is alkalmas az alternatív kommunikációs rendszer. Az idei évtől a 'papír-alapú' kommunikációs rendszerek mellett több gyermeknél bevezettük a táblagépekre letölthető programok alkalmazását, jelenleg a magyar fejlesztésű 'PictoVerb' és a 'TouchChat' alkalmazást tanítjuk és használjuk.

 

Altalanos a 09

 

A tanulók önállóságát a strukturált tér-idő szervezésen kívül a mindennapok során folyamatábrák is segítik. Folyamatábrákat használunk a folyamatos, önálló öltözködés, WC-használat, mosogatás, kézmosás, fogmosás megtanulásához és támogatásához. Az összetett viselkedéseket apró lépésekre bontjuk és fotóval, képpel ábrázoljuk. Iskolánkban a szobatisztasági tréning (a szülőkkel együttműködve legtöbb esetben sikeresen) meghatározott rend szerint, de ezen belül szintén személyre szabottan történik.

Célunk, hogy a gyerekek és fiatalok egy biztonságot nyújtó, adaptált környezetben sajátíthassák el a minél sikeresebb, boldogabb és önállóbb felnőtt élethez szükséges ismereteket és készségeket.

 

Mándoki Noémi     
munkaközösség vezető

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech