gennaro logo new

2016. június 08.

A tanév során felhasználható tanítás nélküli napok közül egyet, a diákok nagy örömére, egész napos mozgásos, játékos sportprogram megtartására használtunk fel. Így, a tanév vége felé közeledve a felnőtteket és a tanulókat is feltöltötte ez a változatos mozgásformák gyakorlását lehetővé tevő esemény.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy tanulóink rendszeresen mozogjanak, hiszen a rendszeres testmozgás a szellemi, testi fejlődésre, a társas kapcsolatok alakulására egyaránt pozitív hatást gyakorol. Ezt a célt szolgálja a heti öt testnevelés óra, valamint a különféle szakkörökön végzett mozgásos gyakorlatok, a séták, a kollégiumi foglalkozások ideje alatt végzett játékos foglalkozások, nem beszélve a háztartástan szakképzésben részt vevők kertben végzett munkájáról.
A testi nevelés, amely része az egészséges életmódra nevelésnek, a mi intézményünkben is kiemelt jelentőségű. A változatos és rendszeres mozgásos tevékenységek gyakorlása, a jól irányított mozgásfejlesztő foglalkozásokon való részvétel során alakul ki a gyermekek testvázlata, a térbeli tájékozódásuk, ritmusérzékük, dominanciájuk, lateralitásuk, mozgásutánzó-, egyensúlyi és koordinációs képességük. A rendszeres mozgás állóképességüket is alakítja. A mozgásos foglalkozások nevelő, szabály- és felelősségtudatot kialakító hatása mellett fejlődik a gyermekek, tanulók ügyessége, megtanulják egyes sportmozgások alaptechnikai elemeit is. Fontos feladat a gyorsaság tréningje, magasabb életkortól az erőfejlesztés és a monotónia tűrés kialakítása. A test folyamatos fejlesztése és karbantartása feszültség levezető és fegyelmező hatású, de előkészíti a fizikai munka végzésének a lehetőségét is.
A változatos mozgásformák gyakorlása során megismerik a gyermekek, fiatalok a mozgás örömét. A mozgás adta sikerélmény gazdagítja a tanulók személyiségét, érzelmileg gazdagodnak, harmonikusabbá teszi társas kapcsolataikat, fejlődik a közösségi szellemük, a kitartás, a küzdés képessége. Mintát kapnak a szabadidő hasznos eltöltéséről, megtapasztalják a közös tevékenység felelősségét, a megmérettetést.
A sportnap mozgásformáinak összeállítása során különösen nagy gondot fordítottunk arra, hogy a résztvevők örömüket leljék a mozgásban. A napot egy táncos bemelegítés nyitotta. A ritmusos zenére végzett mozgás megalapozta a jó hangulatot. Az ezt követő szabadtéri programok ügyességi, figyelmet és koncentrációt igénylő feladatokkal teltek, szerepeltek közöttük az atlétika futó, ugró és dobó számai is. Az egyensúlyozó gyakorlatok, a tréfás vetélkedők jó hangulatot varázsoltak a csapattagok között. A mozgásos feladatsorok teljesítése után a tornateremben kidobós játékkal zárult a nap. Azok a fiatalok, akik nem vettek részt a csapatjátékban, lelkesen szurkoltak társaiknak.

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech