gennaro logo new

Szülői értekezlet

2014. szeptember 09.

logó nagyIntézményünkben a szülői értekezletet 2014. szeptember 12-én, délután fél 4-től tartjuk. Az összevont szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők az általános kérdésekről Ammerné Nagymihály Emília igazgatótól, Katona Gáborné igazgatóhelyettestől és Balázs Aranka gazdasági ügyintézőtől. Ezt követően az osztályfőnökök tartanak egyéb tájékoztatást a tanulók osztályaiban. 
Minden szülőt szeretettel várunk! 

 
 

Tanévköszöntő

2014. 09. 08.

Ammerné Nagymihály Emília250Az új tanév új kihívásokat hoz intézményünk számára. Ilyenkor számba vesszük értékeinket, lehetőségeinket és megfogalmazzuk azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a tanév során szeretnénk elérni.
Természetesen az iskola szellemiségének, alapvető célkitűzéseinek megtartása mellett fogalmazunk meg újabb célokat, melyeket a 2014/2015-ös tanévben szeretnénk megvalósítani.
Pedagógiai tevékenységünk alapja a tanulók mindenek felett álló érdekeinek az érvényesítése nevelő, oktató, fejlesztő tevékenységünkben. A gyermekek jogairól szóló egyezmény szerint, amelyet Magyarország is aláírt, a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítják számára olyan módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet.

Új menüponttal bővült honlapunk

2014. szeptember 05.

ökologoEbben a tanévben intézményünk pályázatot nyújt be az Ökoiskola cím elnyerésére. Ennek érdekében 2013. októberében ökoiskolai munkacsoport alakult. A munkacsoport feladata a szemléletformálás, a környzettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban. Ezek az elvek természetesen már nevelési-oktatási rendszerünk kiemelt feladatai közé tartoztak az elmúlt években is, az ökoiskolai munkacsoport azonban koncentráltabban foglalkozik a témával. A tanulók, a szülők és az intézmény dolgozóinak bevonásával éves munkatervet készítenek.
Szervező, koordináló munkájukkal segítik a kitűzött célok megvalósítását. Programokat kínálnak, amelyek élményeket biztosítanak tanulóink számára. Az élhető környezet fennmaradásáért dolgoznak ők is.

Hasznos információk a tanévkezdéshez

2014. szeptember 04.

logó nagyA tanítás reggel 8 órakor kezdődik. Kérjük, hogy a tanulók a pontos órakezdés miatt,  háromnegyed 8-ra érkezzenek az iskolába.

 

 

 

 

Névadónkra emlékeztünk

2014. szeptember 03.

Gennaro Verolino szobor 11Intézményünk 2010. szeptember 3-án vette fel Gennaro Verolino nevét. Azóta ezen a napon minden évben virágot helyezünk el névadónk szobránál. Ebben az évben is az intézmény tanulói és dolgozói jelenlétében emlékeztünk erre a napra.

 

 

 

 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech