gennaro logo new

2023.06.20

Kezek2014-ben „Söndörgetünk, csicsogtatunk” címmel írtam a nemezelésről és már utaltam arra is, hogy iskolánkban a hagyományőrzés a komplex személyiségfejlesztés szerves részét képezi. Azon túl, hogy intézményünkben az oktatás-nevelés egyik meghatározó eleme a hagyományok őrzése, a különböző népi kismesterségekről gyűjtött ismeretek átadása, fontosnak tartjuk, hogy az életkori sajátosságok, a képességek figyelembevételével, diákjaink egy-egy technikát elsajátítsanak.

Módszertani megtanításuk, az egyéni bánásmódot szem előtt tartva, alkalmazkodik a diákok teherbíró képességéhez, a fiatalok testi és lelki adottságaihoz. A munkafolyamatok elsajátítása során a kivitelezést úgy valósítjuk meg, hogy biztosítva legyen a tevékenységek változatos, egymásra épülő folyamata. Célunk, hogy a kreatív munkafolyamatokkal olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket sajátítsanak el tanulóink, mellyel képessé válnak a szabadidő hasznos eltöltésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy szeressék, illetve megszeressék azt, amit csinálnak. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha a tevékenységhez kellemes élmény és emlék is társul.

A 9/a osztály tanulói is megismerkedtek a gyapjúval. Az elméleti ismeretek megbeszélése után a tapintás, szaglás során szerzett benyomásokat csoportosítottuk. Arra is törekedtünk, hogy a megállapításainkat többféleképpen fejezzük ki, ezzel is gyarapodjon diákjaink szókincse. Ezt követte a színek megnevezése és ez alapján történő kiválasztása. A kis golyókat először szárazon formázták meg a diákok, ezzel is felelevenítették a gömbölyítés technikáját, majd következett a vizes-szappanos nemezelés, melyet söndörgetésnek nevezünk. Ez a folyamatos, ritmusos gömbölyítési technika kíváló lehetőséget nyújt a közös, jókedvű énekléshez. A „Hej Dunáról fúj a szél”, az „Általmennék én a Tiszán” és a tanulóink által kért sok-sok dal nemezelés közben történő közös éneklése nemcsak az együttműködési képességeket, a szociális kompetenciák fejlesztését, de a közös alkotás iránti igényt is hivatott fejelszteni. A nemezgolyók gömbölyítése után, ahhoz, hogy megszabaduljon a felesleges szappanos víztől a csicsogtatás következett. Majd ismét söndörgettük a kis golyókat, de most már szárazra. Ezt követte a másik örömteli feladat, a nemezgolyókhoz színes gyöngyök kiválasztása. A színes gyöngyök és nemezelt golyók párosításánál lehetőség volt az illemtudó vélemények megfogalmazására is. A nemezgolyókból és gyöngyökből anyák napjára nyaklánc és karkötő készült, melyet saját készítésű ajándék zacskóban adtak át bizonyítvány osztáskor tanulóink az édesanyáknak és egy nagymamának.

Moholy-Nagy László konstruktivista művészeti célkitűzései szerint az alkotásnál „Nem a tárgy, az ember a cél”. Gyógypedagógusként visszatekintve diákjaink örömmel, jókedvűen végzett alkotó munkájára és szemlélve az általuk készített szebbnél-szebb nyakláncot és karkötőt, Pablo Picasso egyik megállapítása jut eszembe:

„Minden gyermek művész”

                                              Boros Attiláné
Gyógypedagógus

 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech