gennaro logo new

 

zene4A Készségfejlesztő iskola 9-10. osztályos tanulóinak élményekben gazdag, színes napközis tábori programokkal kezdődött a nyári vakáció. Ezekbe a programokba folyamatosan és felváltva csatlakoztak be a szakmai gyakorlatukat végző 11., illetve a 12-dik évfolyamos diákok is. Az immáron hagyománnyá vált kéthetes táborban voltak külső programok és olyanok is, melyeket az iskolánkhoz tartozó szép, tágas, fákkal, bokrokkal körülvett udvarunkon tartottunk meg.

A külsős programok között diákjaink ellátogattak a Margitszigetre, sétáltak a Városmajorban és lelkesen túráztak a Pálvölgyi barlangban. Tanulóink számára a Szent Anna rét közelsége a tanév folyamán  többször biztosított lehetőséget egy rövid kirándulásra, de a tábor ideje alatt is szívesen sétáltak arra. A külső programokhoz BKV járművekkel jutottak el a tábor résztvevői. Ez az utazás nagyon jó lehetőséget biztosított az életvitel órákon már elméletben tanult közösségi, kulturált utazás és a járműveken a helyes viselkedésmód gyakorlására. Tanulóink ebben is kiválóan teljesítettek. A csoportos utazások folyamán is megfigyelhető volt diákjaink együttműködési képessége, a tanév folyamán többször hangsúlyozott toleráns viselkedés, az egymásra figyelés, a türelem, a kivárás képességének kialakulása is.

Nemcsak a külső programokat élvezték tanulóink a nyári tábor ideje alatt, hanem az iskolánk épületén belül és az udvarunk területén, több helyszínen megrendezésre kerülő tartalmas, a gondolkodást, figyelmet, koncentrációt, kreativitást fejlesztő foglalkozásokat is. Iskolánkban a magyar kultúra, a hagyományok őrzésének szeretete az oktatás-nevelés folyamán a mindennapokban  is megjelenik. Ezt a szellemiséget erősítették a nyári tábor ideje alatt, a hozzánk látogató Mintakincstár program foglalkozásai. A kreativitást, a finommanipulációt és a szépérzéket fejlesztő tevékenységek során a népi motívumokkal is megismerkedtek tanulóink. A népművészeti motívumú virágmatricákkal örömmel díszítették az előre nyomtatott virágos rétet. Filctollal, ceruzával, a színezés technikájával kalotaszegi motívumú madárka díszeket is alkottak. A Fejér megyei hímzés motívumokat ábrázoló memória játékok, valamint a bútorfestő motívumokat megjelenítő logikai készségfejlesztő eszközök, a kognitív funkciók fejlesztésén túl, a kivitelezésük szépségében is engedték gyönyörködni a tanulóinkat. Ezt követte a kézműves foglalkozás, amelyen színes, mezei, kerti virágokból és szalagokból virágképet szőttek tanulóink, ezzel is gyakorolták a szövés technikájának mozdulatait és a vetélő, mint a szövéshez használt fontos eszköz használatát.

Kutyaterápiás foglalkozáson a tanév folyamán többször is részt vettek diákjaink és a nyári táborban is örömmel vezényelték a gyermekbarát, okos kutyákat az ügyességi feladatoknál.

Öko iskola vagyunk és az innovatív szemléletet képviselve fontosnak tartjuk a fenntartható fejlődés, a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviseletét, valamint a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának fontosságát. Tanulóinkkal közösen, szelektíven gyűjtjük a szemetet, komposztálunk és az oktatási-nevelési céljaink között a fenntartható fejlődés attitűdje hangsúlyosan megjelenik. Tanulóinkban a tanév folyamán kialakított öko szemléletet a nyári tábor ideje alatt, a hozzánk látogató és diákjainknak foglalkozásokat tartó FKF csapata erősítette tovább.

A Készségfejlesztő iskola 9-10. osztályos diákjai a nyári tábor ideje alatt folytatták a tanév során megkezdett nemezeléseket. Ennek a technikának az elsajátításába folyamatosan csatlakoztak be a szakmai gyakorlatot végző diákok is. Söndörgetéssel, gömbölyítéssel, csicsogtatással, majd gyöngyfűzéssel gyönyörű kézműves nyakláncok és karkötők készültek. A nemezelés technikájához kapcsolódó népi kifejezéseket, fogalmakat tanulóink már tudják értelmezni, az újonnan érkező diákoknak is lelkesen mutatták be és magyarázták el a vizes-szappanos nemezelés folyamatát. A nemez ékszerek készítése és a technikai folyamatok elsajátításán túl, tanulóink nagy hangsúlyt fektettek a színek harmóniájára s a nemezelésre váró gyapjúkat az előbbi szempontokat figyelembe véve válogatták. A rendelkezésünkre álló gyapjuk felhasználhatósága is gondolkodásra, rendszerezésre késztette a nyári tábor résztvevőit. Nemcsak vizuálisan, de tapintás alapján is csoportosították a nemezelésre váró gyapjukat. Diákjaink már megtanulták, hogy a gyapjú felhasználhatósága változatos, sokrétű. A selymes tapintású merino juh gyapjából készülhetnek azok a kis nemezelt golyók, melyek alkalmasak arra, hogy nyaklánc, karkötő készüljön belőlük, hiszen nem szúrnak, kellemes viselet nyakban, karon. A középfinom, de durvább tapintású gyapjúból szintén kis golyókat formáztak a nyári tábor diákjai, ez utóbbiakból szép, színes kulcstartó dísz készült.

A programokban, élményekben gazdag nyári tábor végén jókedvűen indultak a hosszú vakációra diákjaink.

Boros Attiláné (Kinga)
Gyógypedagógus

 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech