gennaro logo new

A Hegyhát u. 35. szám alatti épület 1937 és 1943 között eredetileg nyaralónak épült. A II. Világháborút követően az Egészségügyi Minisztérium tulajdonába került és György Júlia vezetése mellett ötven neurotikus gyermek otthonává vált. 1952-től több alkalommal került sor funkcióváltásra, mígnem egy 1967. november 28-án kelt határozattal először nevelőotthon, majd gyógypedagógiai nevelőotthon lett. A Fővárosi Tanács V.B. Kisegítő Iskola és Nevelőotthon nevet kapta, 100 férőhellyel, 6 nevelőotthoni csoporttal kezdte meg a működést a Laura u. 24. számú épület felhasználásával, ahol az intézet belső kisegítő iskolája került elhelyezésre.
Az intézet feladata a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet által beutalt tanköteles korú enyhén értelmi fogyatékos állami gondozott gyermekek gyógypedagógiai nevelése - oktatása volt, általános felügyeletét a Fővárosi Tanács V. B. Oktatási Főosztály Nevelőotthoni és Ifjúságvédelmi Osztálya látta el.

A megszervezést követően az intézmény a sajátos nevelési igényű enyhén értelmi fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek fogadására, diákotthoni elhelyezésére, valamint gyermekvédelmi gondoskodásba utalt, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gyermekotthoni ellátására specializálódott.
A rendszerváltást követően a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő iskolát és gyermekotthont 1993 és 1998 között két ütemben átépítették, felújították és az épület megkapta a jelenlegi formáját.
Az építkezés ideje alatt a gyermekek az intézményhez tartozó pilisszántói Orosdy kastélyban nyertek elhelyezést.

Új épületszárnyakkal bővült az intézmény, általános iskola, speciális szakiskola, diákotthon és gyermekotthon került kialakításra a Főváros és a Közoktatási Minisztérium közös beruházása során. Mivel az általános iskola az épületen belül került kialakításra, a Laura utcai iskola elcsatolásra került. A telekkönyvi rendezést követően az iskola címe Hegyhát út 19. lett.
2002-től különböző okok miatt az általános iskola elkezdett kiürülni, a 2010/2011-es tanévtől teljesen megszűnt. A gyermekotthonba elhelyezett gyermekek felnőttek, az iskoláztatásuk megoldása szükségessé vált. Így az általános iskolai oktatás helyét az enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai oktatása váltotta fel. Ettől az időtől kezdődően már elvétve középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulókat is felvett és integrált az enyhén értelmi fogyatékos tanulók osztályaiba az iskola.
2004 nyarán az intézmény önerős kivitelezése nyomán az iskola tetőterében mozi termet alakítottak ki. Egy évvel később került átadásra az udvaron létesített szabadtéri színpad.

2010. szeptember 3-án ünnepélyes keretek között felvette az intézmény mons. Gennaro Verolino püspök, apostoli nuncius nevét, aki a II. világháború idején, a pápai nunciatúra titkáraként segítőivel több, mint 3000 üldözött életét mentette meg a megsemmisítéstől pápai menlevelek kiadásával, illetve házak védetté nyilvánításával.
A 2012/2013-as tanévtől kezdődően teljes körű profilváltás, átalakulás vette kezdetét, amely teljesen megváltoztatta az intézmény arculatát.
A 2012/2013-as tanévtől kezdődött el újra az általános iskolai ellátás megszervezése, autizmussal élő értelmi fogyatékos tanulók számára felmenő rendszerben, amely a 2019/2020-ban induló első osztállyal fejeződik be.
Az iskola 2013. január 1-től állami fenntartású lett, de működtetője még három évig Budapest Főváros Önkormányzata maradt. Így vált lehetővé, hogy a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete beruházásaként 2013-ban nagyarányú felújítási munkák kezdődtek intézményünkben. Ennek során teljes mértékben megújultak a kollégiumi lakások, külső szigetelést kapott a kollégium épülete, gumiborítást kapott a sportpálya, új járdák készültek, ahol szükséges volt megtörtént az ablakok cseréje, mázolása, új főzőüst és melegvíztároló került a konyhába, felújításra került a riasztó rendszer.

A gyermekotthonban élő tanulóink időközben felnőttek. Utógondozottként is kikerültek a rendszerből, vagy testvérkapcsolataik miatt más intézménybe kerültek elhelyezésre, ezért 2014-ben a gyermekotthoni feladatellátás megszűntetésre került.
Az ehhez a feladatellátáshoz kapcsolódó helyiségek részben a kollégiumi ellátást biztosították a továbbiakban, de a főépület II. emeletén meglévő helyiségek felhasználása csak részben valósult meg.
Az autista tanulók ellátása egy különálló villaépületben kezdődött el 2012-ben, ahol mind a három szint addigra maximálisan kihasználásra került. A 2015/2016-os tanévben a felmenő rendszerben belépő újabb első osztály ide már nem kerülhetett.

Kérelemmel fordultunk az iskolánkat akkor működtető Fővárosi Önkormányzathoz, hogy támogassa az autizmussal élő tanulók általános iskolai neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges helyiségek kialakítását a meglévő üres helyiségeink felhasználásával annak érdekében, hogy a 2015/2016-os tanévben induló osztály és a további felmenő osztályok elhelyezhetők legyenek. Az un. E épületben a nyílászárók cseréjét és a gyermekek testi épségének biztosítása érdekében ablakrácsok felszerelését kértük.

A Fővárosi Önkormányzat Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztálya előterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülésén 35.510 millió Ft fedezetet szavazott meg az általunk kért átalakítási munkálatokra.
A 2015. nyarán elkezdődött felújítás során, a főépület földszintjén lévő gazdasági irodák a második emeletre költöztek. A földszinten osztálytermek és fejlesztő szobák kerültek kialakításra. Ehhez kapcsolódóan felújításra került az elektromos kábelrendszer, a telefon és internet hálózat, a vízvezeték rendszer, valamint a burkolat is. Itt megtörtént az ablakok cseréje és rácsozása. A tanévkezdésre elkészültek a helyiségek és a termek berendezése új bútorokkal is megtörtént.
Ennek a beruházásnak a keretében történt meg a bejárat és az udvari lépcső akadálymentesítése az épület főbejáratáig, valamint az aula, a mosdók és a beütemezett osztályok tisztasági festése.
A 2014/2015-ös tanév végén a 13. évfolyamos Irodai asszisztens osztály tanulmányainak befejezésével megszüntetésre került az enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai képzése.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai képzését felváltotta a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő iskolai képzése, amely 2017. szeptember 1-től modul rendszer szerint működik annak érdekében, hogy a 20 órás gyakorlati képzés biztosításával többféle munkafolyamat megismerésére legyen lehetőségük a fiataloknak a kétéves képzés során.
Az itt tanuló gyermekeknek, fiataloknak gazdag szabadidős- és sport programokkal tesszük színessé a mindennapjaikat.

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech