gennaro logo new

A Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Budapest XII. kerületének kiemelkedően szép természeti környezetében fekszik a Normafa közelében.
Könnyen megközelíthető a 21 vagy 21/A jelű busszal, de a Fogaskerekű vasút végállomásától sem vagyunk messze. A gyermekek, tanulók szabadidős, tanórán és iskolán kívüli programjainak megszervezésénél szívesen kihasználjuk, hogy a Gyermekvasút végállomása is nem több, mint 500 m-re található.
Az iskolába kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókat veszünk fel a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, valamint az iskola által kiadott befogadó nyilatkozat után kiállított iskolakijelöléssel.

Óvoda

A 2021/2022-es tanévtől egy óvodai csoporttal bővül intézményünk tevékenységi köre. Autizmus spektrum zavarral és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő gyermekek ellátására van lehetőség. A szakmai munka óvodai nevelési program alapján, két fő gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens vezetésével történik. Tágas csoportszoba mellett, torna és fejlesztő szoba várja a gyermekeket.

Általános iskola

Autizmussal élő értelmi fogyatékos gyermekek számára a 2012/2013-as tanévtől kezdtük megvalósítani. Ez idő előtt általános iskolai képzés az intézményben nem folyt. A 2019/2020-as tanévben fejeződik be a nyolc osztályos, felmenő rendszerű általános iskola kialakítása.
Mivel a 2013/2014-es tanévben két első osztályt indítottunk, jelenleg nyolc általános iskolai osztályunk működik.
A nevelés-oktatás fejlesztés egész napos iskolai keretek között valósul meg két pedagógus és gyógypedagógiai asszisztens fejlesztő tevékenységének a segítségével autizmus specifikus módszerek alkalmazásával.
A kis létszámú csoportok napi munkájához a csoportszoba mellett fejlesztő helyiség valamint változatos fejlesztő és infokommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

Altalanos a 04

 

Készségfejlesztő iskola

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók mellett autizmus spektrum zavarral élő fiatalok is jelentkezhetnek az általános iskola elvégzése után a 9. évfolyamba. A 10. évfolyam elvégzése után két évfolyamos modul rendszerben működő készségfejlesztő iskolai képzést nyújtunk.  A készségfejlesztő iskolai képzés házi vizsgával zárul. A vizsga sikeres teljesítéséről tanúsítványt kapnak a tanulók, amely munkavállalásra nem jogosít.
Az osztályokban a képzés a kerettanterveknek megfelelő óraszámmal és tananyaggal autizmus specifikus megközelítéssel valósul meg.

kimittud 2016 23

 

Kollégium

Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló növendék számára kérhetnek a szülők kollégiumi elhelyezést. A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet minden tanév elején meg kell ismételni. A kérelmeket az iskola vezetése egyedileg bírálja el. Az elbírálás szempontjait a Házirend tartalmazza. A döntésről a szülő írásbeli értesítést kap.
A kollégiumba felvett tanulók számára a szülők biztosítják a személyes higiénéhez szükséges eszközöket.
A tanulói jogviszony létesítése nem jelenti a kollégiumi elhelyezés biztosítását.
Kollégiumi elhelyezésre öt lakásotthon áll a rendelkezésünkre, melyben lakásonként három hálószoba, vizesblokk, konyha és nappali biztosítja a diákok családias elhelyezését.
Négy csoportban, kollégiumi csoportvezető és gyógypedagógiai asszisztens vezetésével élmény dús szabadidős foglakozásokon, szakköri foglalkozásokon terápiás foglalkozásokon vesznek részt a diákok.
Kollégiumi nevelésünk célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.
A kollégiumi élet során is olyan ismeretek és készségek elsajátíttatása a célunk, amelyek elősegítik, hogy az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni, környezetükben képesek legyenek tájékozódni és minél önállóbban tevékenykedni.

 

kollegium collage

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech