gennaro logo new

Tanévköszöntő

2014. 09. 08.

Ammerné Nagymihály Emília250Az új tanév új kihívásokat hoz intézményünk számára. Ilyenkor számba vesszük értékeinket, lehetőségeinket és megfogalmazzuk azokat a célokat, feladatokat, amelyeket a tanév során szeretnénk elérni.
Természetesen az iskola szellemiségének, alapvető célkitűzéseinek megtartása mellett fogalmazunk meg újabb célokat, melyeket a 2014/2015-ös tanévben szeretnénk megvalósítani.
Pedagógiai tevékenységünk alapja a tanulók mindenek felett álló érdekeinek az érvényesítése nevelő, oktató, fejlesztő tevékenységünkben. A gyermekek jogairól szóló egyezmény szerint, amelyet Magyarország is aláírt, a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítják számára olyan módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet.

Új menüponttal bővült honlapunk

2014. szeptember 05.

ökologoEbben a tanévben intézményünk pályázatot nyújt be az Ökoiskola cím elnyerésére. Ennek érdekében 2013. októberében ökoiskolai munkacsoport alakult. A munkacsoport feladata a szemléletformálás, a környzettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban. Ezek az elvek természetesen már nevelési-oktatási rendszerünk kiemelt feladatai közé tartoztak az elmúlt években is, az ökoiskolai munkacsoport azonban koncentráltabban foglalkozik a témával. A tanulók, a szülők és az intézmény dolgozóinak bevonásával éves munkatervet készítenek.
Szervező, koordináló munkájukkal segítik a kitűzött célok megvalósítását. Programokat kínálnak, amelyek élményeket biztosítanak tanulóink számára. Az élhető környezet fennmaradásáért dolgoznak ők is.

Hasznos információk a tanévkezdéshez

2014. szeptember 04.

logó nagyA tanítás reggel 8 órakor kezdődik. Kérjük, hogy a tanulók a pontos órakezdés miatt,  háromnegyed 8-ra érkezzenek az iskolába.

 

 

 

 

Névadónkra emlékeztünk

2014. szeptember 03.

Gennaro Verolino szobor 11Intézményünk 2010. szeptember 3-án vette fel Gennaro Verolino nevét. Azóta ezen a napon minden évben virágot helyezünk el névadónk szobránál. Ebben az évben is az intézmény tanulói és dolgozói jelenlétében emlékeztünk erre a napra.

 

 

 

 

Tanévnyitó ünnepség

2014. szeptember 02.

DSC 0268Ünnepélyes tanévnyitónkat 2014. szeptember 1-én 9 órakor tartottuk. Az Igazgató Asszony nagy örömmel és sok szeretettel köszöntötte a gyerekeket és a megjelent szülőket. Külön üdvözölte az újonnan érkezett tanulókat. Megnyitó beszédében elmondta, hogy a tanulókra a tanítási órákon kívül ebben a tanévben is nagyon sok érdekes program vár. Katona Gáborné igazgatóhelyettes asszony bemutatta az osztályfőnököket és gyógypedagógiai asszisztenseiket. Elmondta, hogy folytatódnak a múzeumpedagógiai foglalkozások, az operakaland, de lesznek kirándulások és barlangászás is. Új programcsomagként indul az ökoiskolai eseménysorozat, melynek célja a környezet - és természetvédelmi és környezetvédelmi szemlélet közvetítése. A szülők és a tanulók nagy örömmel fogadták a 2014/2015-ös tanév megnyitását. 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech