gennaro logo new

2013. november 27.

Nevelési értekezlet 4Őszi nevelési értekezletünkön a pedagógusok előmeneteli rendszeréről tartott előadást Pál- Horváth Rita közoktatási szakértő, gyógypedagógiai szaktanácsadó.
A 2013. szeptember 1-től érvényes életpálya egy kétéves gyakornoki időszakból, és három – kivételes esetben négy további fokozatból áll: pedagógus I., pedagógus II., pedagógus III. (mesterpedagógus), és a kutatótanár fokozatból.

 

 

A pedagógus I. és a pedagógus II. fokozatba lépés kötelező. A többi fokozat elérése a pedagógus személyes ambícióitól függ.
Pedagógus I. fokozatba az léphet, aki megfelelt a gyakornokság lezárását jelentő minősítő vizsgán, míg a pedagógus II. fokozathoz minősítés szükséges, amelyet legkorábban a fokozatba kerülést követő hatodik tanév során lehet megszerezni.
Nevelési értekezlet 5Jelenleg átmeneti, gyorsított lehetőségek állnak rendelkezésre a pedagógus II. fokozat elérésére.
A Kormányrendelet (A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete) 36.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2018. június 30-ig a minősítésre történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.
Így a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást annak érdekében, hogy 2015. január 1-jétől a Pedagógus II. fokozatba kerüljön. Ebben az esetben a pedagógusnak 2014-ben vagy azt követően a rendes minősítési eljárás keretében kell a minősítést megszereznie.
A 36.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-ig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő ideiglenes besorolását. A besorolás további feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-ig feltöltse portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe.
A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. §-ban foglaltakat. A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig a 3.§ szerinti (rendes) minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A tizennégy év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával rendelkező kollégák számára tehát a tényleges minősítési eljárás nélkül 2015. január 1-jével is nyílik lehetőségük a Pedagógus II. fokozatba kerülésre.
Nevelési értekezlet 1A mesterpedagógus fokozat elérésének feltétele a pedagógus szakvizsga megszerzése, legalább 14 éves pedagógusi munkaviszony, valamint a második minősítés megszerzése.
A Kormányrendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy a legalább 15 év szakmai gyakorlattal rendelkező, 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok Mesterpedagógusi fokozat elérését célzó pályázaton vegyenek részt.
A Kormányrendelet 36.§ (6) bekezdésben meghatározott előírások alapján a pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki
· rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával,
· szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi
vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,
· vállalja, hogy részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett szakértői vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint
· vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.
Kutatótanár az lehet, aki tudományos fokozattal, legalább 14 év pedagógiai gyakorlattal rendelkezik. Ezen felül rendszeresen publikál és megszerezte a második minősítést.

A pedagógus portfólió elemei a következők:
szakmai önéletrajz
a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve
a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai
önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai
a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása
a szakmai életút értékelése

Az előadásban hallhattunk még a minősítő vizsgák tartalmáról, a vizsgált pedagógus kompetenciákról és a minősítő eljárást végzők személyéről is.
Az informatív előadás nagy érdeklődés mellett zajlott.

 

Az előadás anyagának felhasználásával írta: Ammerné Nagymihály Emília igazgató

Nevelési értekezlet 2 Nevelési értekezlet 3

 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech