gennaro logo new

2014. január 01.

Ammerné Nagymihály Emília1Az új év kezdete számadásra késztet, amibe beletartozik az eltelt időszak értékelésén túl a további célok megfogalmazása is.
A 2013/2014-es tanév nagy változásokat hozott intézményünk életébe.
A nyár folyamán a gyermekotthonunk kiürült, 2013. december 31-el a gyermekotthoni szakellátás működési engedélye visszavonásra került. Ez a szakmai alapdokumentumból (alapító okirat) történő kivezetést vonja maga után.
Tekintettel a nagy érdeklődésre szeptemberben két autista első osztályt indítottunk, valamint a Fővárosban egyedülálló módon elkezdtük az autizmussal élő gyermekek kollégiumi ellátását.
Nagy érdeklődés kíséri az autizmussal élő gyermekek szülei számára havi rendszerességgel megtartott szülőklubot. Ezen egy-egy, a gyermekek életével, szokásaival kapcsolatos nevelési téma feldolgozása mellett a szülők egyedi problémáinak megbeszélésére is lehetőség nyílik.

 


A középsúlyosan értelmi fogyatékos fiatalok számára új képzésként indult meg – a már működő Szövött-tárgy készítő szak mellett – a Háztartástan készségfejlesztő speciális szakiskolai szakképzésünk. Nagyon jó tapasztalataink vannak az új szak vonatkozásában. A fiatalok érdekesnek és változatosnak tartják a képzés tartalmát, melynek keretein belül a konyhai tevékenységeken túl bizonyos kerti munkákkal és a takarítás fortélyain kívül a mosás és vasalás elemeivel is megismerkednek. Mivel a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés nem OKJ vizsgaköteles a képzési idő (2 év) végén házi vizsgát szervezünk a végzősök számára, amely szóbeli és gyakorlati részből áll. A fiatalok vizsgabizottság előtt adnak számot megszerzett ismereteikről. Az első ilyen módon szervezett vizsga a tanév végén a Szövött-tárgy készítő szakon kerül megrendezésre. Az elkészített vizsgadarabokból az Aulában kiállítást szervezünk.
A kollégiumban az önkiszolgálás, a közösségi élethez szükséges készségek (mások érzéseinek a felismerése, az együttműködés, a viselkedés szabályozásának a készsége és a nemnek megfelelő normák ismerete), az önirányítás képességének a fejlesztésén túl nagy gondot fordítunk az egészség és biztonság megőrzés, valamint az aktív szabadidő eltöltés igényének a kialakítására, a munkavégzés képességeinek a formálására. Célunk ebben az ellátási formában is olyan élet praktikus, életorientált ismeretek átadása, amelyek megalapozzák a perszonális és szociális integrációs képesség alakulását, fejlődését.
Ebben a tanévben új szakkörök, új fejlesztések indultak, amelyeket jó hatásfokkal végeznek szakembereink. A módszerbattériákat a gyermekek, tanulók speciális, egyedi igényeihez igazítjuk.
2014-ben a magas színvonalú nevelő, oktató, fejlesztő tevékenység folytatása mellett megrendezzük a Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválját – az idén 40. alkalommal - amelyet az elmúlt évben is nagy érdeklődés kísért. A fesztiválon a főváros valamennyi szegregált gyógypedagógiai intézménye képviselteti magát. A sajátos nevelési igényű tanulók hat művészeti ágban: énekkar, kamarakórus, énekszóló, hangszeres zene, zenekar, szólóhangszer, vers- és prózamondás, mesejáték, dramatikus játék, népi játék, báb és tánc kategóriában mutathatják meg tehetségüket. A múlt évhez hasonlóan pályázni szeretnénk a megrendezés anyagi erőforrásainak a biztosításához.
Intézményünk inkluzív szegregált gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmény. Ezzel a nem szokványos kifejezéssel tudom kifejezni azt a pedagógiai elvet, amelyet a gyermekek, tanulók ellátása, nevelése, oktatása, fejlesztése során vallunk. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazva személyre szabottan – a szülőkkel állandó konzultatív kapcsolatot fenntartva – igyekszünk megtalálni és alkalmazni azokat a gyógypedagógiai habilitatív, rehabilitatív módszereket, amivel a legoptimálisabb fejlődést tudjuk biztosítani.
A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulók definiálása során azt a kifejezést használja, hogy a tanuló küzd az állapotával. /„ ... autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd."/
Intézményünkben a gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó szakemberek és a pedagógiai munka feltételeit biztosító munkatársak egyaránt azon munkálkodnak, hogy olyan elfogadó, befogadó, szeretetteljes körülményeket, feltételeket teremtsünk neveltjeink számára, hogy életük ne küzdés, hanem a sajátos nevelési igénnyel történő természetes ÉLÉS legyen.

Szeretettel teli boldog új évet kívánok az iskola minden tanulójának, minden munkatársunknak, a szülőknek és minden olyan partnerünknek, akikkel napi pedagógiai tevékenységünk során kapcsolatba kerülünk, valamint a honlap látogatóinak.


Ammerné Nagymihály Emília
igazgató              

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech