gennaro logo new

Alapvető célkitűzések

  • Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
  • Új növendékeink szüleinek bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységébe.
  • A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
  • Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet értékeit.
  • Legyen szempont az újrahasznosítás.
  • Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a megjelölt határidők betartása.

A feladatok ütemezése

2014. szeptember

• Az osztálytermekben és a kollégiumi lakásokban személyes terek berendezése, dekorálás a gyermekek bevonásáva
Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők

• Pályázat beadása Ökoiskola cím elnyerésére
Felelős: Pletser Ágnes

• A Természetjáró szakkör beindítása
Felelős: Varga Károly

• Kapcsolatfelvétel szelektív hulladékgyűjtő kukák kihelyezése ügyében az illetékes hivatallal
Felelős: Lődi Krisztina

• WWF Magyarország Palánták környezeti nevelési programjának lebonyolítása
Felelős: Katona Gáborné

• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Időpont: 2014. szeptember 23.
Felelős: Lődi Krisztina

• Orgonasövény metszése az utcafronton
Felelős: Balázs Aranka

• A kollégiumi csoportok területválasztása a kertben, majd a választott terület rendben tartása az év folyamán
Felelős: Pletser Ágnes

• A fűszernövény kert gondozása, bővítése, új növények telepítése
Felelős: Szabó Éva, Lődi Krisztina

2014. október
• Környezetvédelmi Oktatóprogram a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. tevékenységéről
Időpont: 2014. október 07-08.
Felelős: Schrantz Anett


• Cserepes virágok átültetése az iskolai osztályok és kollégiumi csoportok bevonásával
Felelős: Schrantz Anett, Pletser Ágnes

• Gesztenyegyűjtési akció a szülők bevonásával
Felelős: Nagy Ildikó

• Muskátlik elhelyezése áttelelésre
Felelős: Balázs Aranka

• Őszi kirándulás a Normafánál a Diákönkormányzat javaslata alapján (Tanítás nélküli munkanap)
Időpont: 2014. október 18.
Felelős: Varga Károly

• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Időpont: 2014. október 28.
Felelős: Lődi Krisztina

2014. november
• Kutyaterápiás program beindítása a kollégiumban
Felelős: Pletser Ágnes

• Madáretetők kihelyezése
Felelős: Balázs Aranka

• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Felelős: Lődi Krisztina

• Lombgereblyézés – családi nap a kollégiumban
Felelős: Pletser Ágnes

2014. december
• Természetes anyagok beszerzése adventi koszorúk készítéséhez
Felelős: Civan Ildikó

• Felkészülés a karácsonyi vásárra: megunt játékok, használati tárgyak összegyűjtése újrahasznosításra
Felelős: Kincses Anikó

• Madáretetés.
Felelős: Nagy Ildikó

2015. január
• Téli túra szervezése a Csillebérci erdőbe
Felelős: Varga Károly

• Madáretetés
Felelős: Nagy Ildikó

• Fák karbantartása, megújítása
Felelős: Balázs Aranka

• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Felelős: Lődi Krisztina

• Beszámoló készítése a félévi nevelőtestületi értekezletre az ökoiskolai munkacsoport működéséről
Felelős: Pletser Ágnes

2015. február
• Madáretetés.
Felelős: Nagy Ildikó

• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Felelős: Lődi Krisztina

• Bemutató óra a fenntartható fejlődés témakörében
Felelős: Mándoki Noémi

2015. március
• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Felelős: Lődi Krisztina

• Tavaszi túra
Felelős: Varga Károly

• Bemutató óra a fenntartható fejlődés témakörében
Felelős: Schrantz Anett

• Látogatás a Humusz Házban (Budapest, Saru u. 11.)
Felelős: Pletser Ágnes

2015. április
• Cserepes virágok átültetése az osztályok, csoportok bevonásával
Felelős: Schrantz Anett, Pletser Ágnes

• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Felelős: Lődi Krisztina

• A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 5-13. évfolyamon
Határidő: 2015. április 1. – május 27. folyamatos
Felelős: Hartai Katalin

• Bemutató foglalkozás a fenntartható fejlődés témakörében a kollégiumban
Felelős: Civan Ildikó

2015. május
• Madarak és fák napja a Margitszigeten
Felelős: Lődi Krisztina

• Barlangtúra a Mátyás hegyi barlangban
Felelős: Lődi Krisztina

• Kihívás napja
Időpont: 2014. május 29.
Felelős: Schrantz Anett

2015. június
• Nyári napközis tábor szervezése zöld programokkal
Felelős: Loványi Tünde

• Beszámoló készítése a tanévzáró nevelőtestületi értekezletre az ökoiskolai munkacsoport működéséről
Felelős: Pletser Ágnes

Tervezett projektek

1. Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az intézmény területén
Kapcsolatfelvétel az illetékes hivatallal
Szelektív hulladékgyűjtő kukák helyének kijelölése
Kukák elhelyezése
A gyűjtés és ürítés rendjének kialakítása
Határidő: 2015. január
Felelős: Balázs Aranka


2. Az elektromos készülékekben az egyszer használatos elemek használatának kiváltása akkumulátorokkal
Igényfelmérés
Akkuk beszerzése
Az elemek cseréje
Határidő: 2015. március
Felelős: Schrantz Anett, Pletser Ágnes


3. Komposztálás
Komposztáló keretek beszerzése
Ismeretszerzés és átadás a szakszerű komposztálás témakörében
Komposztáló keretek helyének kijelölése, összeállítása
Szakszerű komposztálás megkezdése
Határidő: 2015. május
Felelős: Pletser Ágnes

Egyéb tervek
Az esővízgyűjtés megoldása, felhasználása locsolásra
Gyógynövénykert kialakítása
Bekapcsolódás a kerületi szemétszedő akciókba

Folyamatos feladatok
Szelektív hulladékgyűjtés (száraz elem, papír, pet palackok), a kukák ürítése heti rendszerességgel
iskolai gyűjtőkből Felelős: Loványi Tünde
kollégiumi gyűjtőkből Felelős: Civan Ildikó
gazdasági részleg gyűjtőiből Felelős: Herbály Anikó

Kertfenntartás az iskolai osztályok és a kollégiumi csoportok bevonásával
A fűszernövénykert gondozása
Őszi lomb összegyűjtése
Biológiai növényvédelem

Hóeltakarítás, csúszásmentesítés környezetbarát anyagok felhasználásával.
Kertgondozás, gyomtalanítás, fűnyírás, öntözés.
Az orgonasövény gondozása az utcafronton.

Környezettudatosságra nevelés.
A tanítási órákon és a kollégiumi nevelés során minden felmerülő lehetőséget, alkalmat megragadunk a környezettudatosság fontosságának kiemelésére.

A gyermekek szabadidős programjának szervezése a szabad levegőn, séta, játék a kertben, sportolás a sportpályán.

Természetjáró szakkör működtetése.
Túrák szervezése a környék erdeibe, az intézményi környezet adottságainak maximális kihasználásával, a növények és állatok tanulmányozása.

Az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzése.
A fűtés időjárásnak megfelelő beállítása.
Csapok, WC tartályok meghibásodásának azonnali jelzése a karbantartó füzetekben, javítás.
Villanyoltás, ha a használat indokolatlan.
Vízmelegítő bojlerek működtetése csak szükség esetén.

Papír újrahasznosítása
Az adatvédelmi szempontból lényegtelen, felgyűlt íratok üres oldalának felhasználása jegyzetelésre, rajzolásra.

A szakképző osztályok munkája során megmaradt anyagok, fonalak hasznosítása a kollégiumi csoportok kézműves foglalkozásain.

Budapest, 2014. szeptember 15.

Pletser Ágnes      
ökomunkacsoport vezető

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech