gennaro logo new

2014. január 28.

Szülői fórum 12014. január 27-én nagy érdeklődés mellett tartottuk meg harmadik Szülőcsoportunkat az autizmussal élő gyerekeket nevelő szülők számára. Célunk, hogy a szülők hozzáértő szakemberek bevonásával megoszthassák egymással tapasztalataikat a számukra legfontosabbnak, legsürgetőbbnek ítélt témák és problémák mentén, melyekkel gyermekük nevelése során szembesülnek. Vendégünk Őszi Tamásné volt, az Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének vezetője. Mind a résztvevő pedagógusok, mind a szülők hasznos ötleteket, iránymutatást kaptak számos témával kapcsolatban, melyet érintettünk: főként utazással kapcsolatos nehézségekről, viselkedésproblémákról esett szó.

Autizmussal élő gyermekek szülei számára több lehetőség is fennáll az egymással való kapcsolatteremtésre. Az Autisták Országos Szövetsége által működtetett Mentorszülő hálózat és 'Fogódzó képzés'; a Vadaskert Alapítvány, Autizmus Alapítvány és számos civil szervezet által működtetett szülőtréningek mind azt célozzák, hogy a szülők a kezdetektől tisztában legyenek az autizmus mibenlétével, gyermekük speciális szükségleteivel és azzal, hogy miben segíthetik ők maguk a gyerek fejlődését, boldogulását. Ezzel pedig közvetetten a család kiegyensúlyozott működését. Az autizmus spektrumnak számos jellegzetessége van, mely jelentősen megnehezíti az együttélést a gyermekkel, megterheli a család életét. Az összetett nonverbális viselkedésmódok alkalmazásának és megértésének károsodása; a mások boldogságával, érdeklődésének megosztásával kapcsolatos öröm érzésének károsodása, illetve a szociális és érzelmi kölcsönösség hiánya miatt egy sokkal mélyrehatóbb problémáról beszélhetünk a szociabilitás és szociális környezethez való alkalmazkodás területén, mint más fogyatékosságok esetében. Emiatt különösen hangsúlyos a szülő és szakember együttműködése. A sérülés más fogyatékosságokkal összehasonlítva az otthoni, mindennapi élet nagyobb fokú adaptálását kívánja meg és az autizmus-specifikus módszerek állandó alkalmazását (nem csak az intézményes ellátás során). Éppen ezért az ASD (Autism Spectrum Disorder) gyerekek, fiatalok szülei számára indított szülőtréningek főként azt célozzák, hogy a szülők megértsék gyermekük viselkedését és képesek legyenek egy olyan környezetet teremteni (személyi és tárgyi környezetet), ami a legalkalmasabb a gyermek fejlődése, a mindennapi problémák megoldása szempontjából. A szülő szembesülhet azzal, hogy nincsen egyedül: más is megélte, amit ő megélt (esetleg más is hasonló módon); más is küzd hasonló gondokkal, ambivalens érzelmekkel; másnak is van autista gyermeke, aki ötleteket, tanácsokat tud adni akár általánosan, akár konkrét kérdéshez kapcsolódóan.

Következő, március 24-ére tervezett Szülőcsoportunk témája az Én-könyv és napló készítése, használata lesz a gyermekkel való iskolai és otthoni munka során.

Mándoki Noémi 
gyógypedagógus

View the embedded image gallery online at:
https://gennaroiskola.hu/hirek/124-szuloi-forum#sigFreeIde51bdee681

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech