2019. március 22.

IMG 20190321 100955Intézményünk immár hagyományosan csatlakozott az idén is megrendezésre került Fenntarthatósági Témahéthez, amit Áder János fővédnökletével március 18. és 22. között rendeztek meg. Iskolánk az ENSZ által megfogalmazott 17 Globális Cél közül a "3. Egészség és jóllét" témakörét dolgozta fel.
Ez a hét a fenntartható fejlődés jegyében telt, számos programot, érdekes, új ismereteket tartogatott tanulóinknak. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink valós tapasztalatokon, cselekvéseken keresztül szerezzenek ismereteket. A gyakorlati megvalósítás segít a szükséges ismeretek elsajátításában, belsővé válásában.


A szakmai ismeretnyújtás és az élményszerűség mellett szem előtt tartottuk, hogy olyan tevékenységeket végezzünk és olyan ismereteket nyújtsunk számukra, melyeket életvezetésükben hasznosan fel tudnak használni. Eközben tudatosan cselekedjenek egészségük megőrzése érdekében, tevékenyen vegyenek részt lokális szinten a természet, és környezetük védelmében.

Választott témánkon, az "Egy csepp víz"-en keresztül a tiszta víz fontossága, védelme és a mindennapi vízfogyasztás került előtérbe. Tematikus óráinkat a program interneten megtalálható óraterveit és mintaprojektjeit felhasználva, tanulóinkra adaptálva szerveztük meg. Megvizsgáltuk a víz jellemzőit, hasznosságát, összegyűjtöttük, milyen széleskörűen használjuk fel mindennapjaink során. Megismertük természetes vizeinket, ásványvíz forrásainkat. A művészeti nevelés eszközeit felhasználva művészeti alkotásokon, költőink versein, a Vizek fohászán keresztül érzelmileg is ráhangolódtunk arra, hogy mit jelent az élőlényeknek a víz, mennyire fontos számunkra.

20190322 081110

Ehhez szervesen illeszkedett a vízivást népszerűsítő "Happy-hét" mozgalom, melyhez osztályaink és kollégiumi csoportjaink is csatlakoztak. A HAPPY - hét "Magyarországi vízfogyasztást népszerűsítő program a fiatalok körében" elnevezésű Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OÉTI) által kidolgozott program, mely az egészségre nevelés fontos része. Fiataljaink nagyon sok egészségre káros, cukros üdítőt fogyasztanak. Ehelyett - a program részeként, mindennapi gyakorlatunkat megerősítve, igyekszünk a vízfogyasztást népszerűsíteni szemben az üdítőkkel, megtanítva tanulóinkat a tudatos vízfogyasztásra. Fontos feladat annak kialakítása, hogy tanulóink, képességeik függvényében, napi szinten, belső indíttatásból törekedjenek az egészséges életvitelre, megértve annak jelentőségét.

A Víz világnapjára készülve hétfőtől "Akváriumos" plakátversenyt hirdettünk, melyek elkészítése előtt tanulóink megismerték a vízi élőhelyek és élőlények sokszínűségét, védelmének szükségességét. Mindezen ismeretek birtokában készítették el osztályaink plakátjaikat, ügyelve, hogy mindenki sikerélményhez jusson, munkáik pedig esztétikusak, igényesek legyenek.

IMG 20190322 090358 1

A plakátverseny eredményhirdetésére a Víz Világnapján került sor. Az interneten és a papír alapon leadott szavazatok összesítése után az általános iskolában az 1. osztályosok, a készségfejlesztő iskolában a 10. osztályosok vitték el a pálmát. Minden osztály tanulói kaptak ajándékot, hiszen nagyon szép alkotások születtek.

Március a Barlangok hónapja. Ezt a lehetőséget megragadva látogattunk el vállalkozó kedvű tanulóinkkal a Szemlő-hegyi barlangba, ahol a barlang tiszta levegőjét szívva érdekes útmutatás mellett sétálhattunk a föld mélyén, megtapasztalva a barlangi sötétséget, megcsodálva a természet alkotta járatokat és képződményeket.

IMG 20190320 121332

Az Erdők Világnapján a TeSzedd akció keretében a Gyermekvasút vonalán egy megállónyi hosszúságban (Széchenyi hegy állomás – Normafa megállóhely) szedtük össze az eldobált háztartási szemetet. Jó hangulatban, igazi csapatépítésként telt a délelőtt. 14 tele zsák dicsérte az iskola tanulóinak keze munkáját.

IMG 20190321 094627

A hetet egy iskolai kirándulással zártuk. Utunk az erdőn keresztül vezetett, egy virágokkal teli, hangulatos kis réttel övezett kápolnához, Makkosmárián. A tiszta levegőt élvezve és a tavaszi természet megújulását figyelve újra és újra megállapítjuk, milyen szerencsések vagyunk,hogy iskolánkat ilyen értékes és szép környezet veszi körül. A séták során, szépségeit csodálva, megtanuljuk tisztelni a természetet, odafigyelünk rá. Növeljük testi edzettségünket, állóképességünket. Az általa nyújtott természeti kincsek egészségünk alappillérei. Aki értékeire nyitott, lelki békére talál. Ezért kell megbecsülni és vigyázni rá!

Schrantz Anett 
gyógypedagógus

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech