gennaro logo new

2019. március 15.

IMG 20190314 121402„Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!"
Ezeket a sorokat írta a naplójába Petőfi Sándor 1848. március 15-én. Azon a napon jegyezte fel ezeket a mondatokat, amely nap mára igazi jelképpé vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét és függetlenség iránti vágyát üzeni már 171 év messzeségéből.

  

Nagy öröm számunkra, hogy a hozzánk járó gyermekek, fiatalok átélik ennek az ünnepnek a különlegességét, érzik, tudják, hogy mit ünneplünk, pedig ezeket az eseményeket nem élték meg, így igazából nem foglalkoztatja őket például a szabadság, vagy a haza kérdése, hisz természetes számukra, hogy mindez megvan.

 IMG 20190314 115950

Az ünnepet megelőző héten minden osztályban szó került az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról, a fiatalok megismerték az események láncolatát, tudják, hogy a katonáknak régen csatákban kellett megvívniuk egymással azért, hogy mi, emberek most békében élhessünk egymás mellett. A kisebbek, bár nem értik még ennek az ünnepnek a tartalmát, lelkesen színezték a kokárdát, meneteltek dobszóra az „Aki nem lép egyszerre" mondóka rigmusára.

Mégis, itt a közös ünneplés során éltük meg, érezték meg sokan tanítványaink közül azt a hazaszeretet, nemzeti öntudatot, hogy magyarok vagyunk, hogy Magyarország a hazánk, és a múltunkat tisztelni kell.

Ammerné Nagymihály Emília
intézményvezető        

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech